start

STOP URAZOM!


PROFILAKTYKA URAZÓW TWARZOCZASZKI

U DZIECI I MŁODZIEŻY


URAZY MÓZGO- I TWARZOCZASZKI U DZIECI

Urazy okolic mózgo- i twarzoczaszki u dzieci, choć są rzadziej spotykane niż u dorosłych, nie należą do rzadości

Odsetek złamań poszczególnych kości tych okolic uzależniony jest od wieku dziecka i wynika ze zmienijącego sie wraz ze wzrostem dziecka stosunku proporcji do wielkości mózgu- do twarzoczaszki (8:1 u noworodków, 4:1 w wieku pięciu lat, 2:1 u dorosłych). Oznacza to, że we wczesnych latach dziecństwa, złamianiom ulegają znacznie częściej kości czaszki i górnego piętra twarzoczaszki. W latach późniejszych, szczególnie częstwo spotykane są urazy żuchwy, zębów i wyrostków zębodołowych.

Kości dziecka ze względu na większą elastyczność są mniej podatne na złamiania w porównaniu z dorosłymi. Ze względu na potencjał regeneracyjny, odłamy kostne mogą być już częsciowo zrośnięte, począwszy od czwartego dnia od złamiania, co sprawia trudności w ich prawidłowej repozycji. Dlatego też, zasady zaopatrywania złamań różnią się od stosowanych u pacjentów dorosłych. Istotne jest ich szybkie diagnozowanie, zapewnienie odpowiedniej stabilizacji i zminimalizowanie negatywnego wpływu na późniejszy wzrost kości i tym samym efekt estetyczny i funkcjonalny.Pomimo, że złamania u dzieci goją się szybciej
 nie można ich bagatelizować.
 

 


Odległe następstwa urazu kości szczęk
 mogą skutkować zaburzeniami wyrzynania zębów, rozwojem wad zgryzu lub ankylozy skroniowo-żuchwowych

 


W niektórych przypadkach
 zwłaszcza w mnogich złamaniach, możę dojść do trwałego upośledzenia czynności narządu wzroku, słuchu, a nawet zgonu pacjenta

ODSETEK ZŁAMAŃ ROŚNIE

wraz z grupą wiekową dzieci ze względu na coraz większą aktywność fizyczną, szczególnie w okresie wiosny i lata


43

20

11

 

 

Z DOŚWIADCZENIA KLINICZNEGO WYNIKA,
ŻE W WIĘKSZOŚCI ZGŁASZANYCH PRZYPADKÓW

dziecko nie było wyposażone w odpowiednią odzież ochronną bądź nie było dostatecznie pilnowane podczas gier i zabaw w domu lub instytucji publicznej

Szczególnie istotnym jest zatem wdrożenie odpowiedniej profilaktyki urazów okolicy głowy i twarzoczaszki w celu zmniejszenia ryzyka ich groźnych następstw.


JAK ZAPOBIEGAĆ URAZOM?

Jeżeli twoje dziecko doznało urazu okolicy twarzoczaszki, który wymaga konsultacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym być może wskazana będzie również konsultacja chriurga szczękowo- twarzowego, którego zadanie jest między innymi leczenie złamań kości szczęk, wyrostków zębodołowych, oczodołu oraz ran tkanek miękkich okolicy głowy i szyi

Interdyscyplinarna ocenia dziecka często wymaga konsultacji laryngologa, okulisty oraz chirurga ogólnego. Wielospecjalistyczna diagnostyka znacznie zwiększa szanse szybkiego wdrożenia skutecznego postępowania leczniczego.

czytaj więcej

NIE LEKCEWAŻ ŻADNEGO ZŁAMANIA!

Jeżeli zauważyłeś/zauważyłaś, że po doznaniu urazu Twoje dziecko jest nie przytomne bądź zdezorientowane, nie pamięta wydarzenia lub wymiotuje, zadbaj o bezpieczeństwo swoje i dziecka i niezwłocznie wezwij pogotowie ratunkowe.


W miarę możliwości nie staraj się
ruszać i prznosić dziecka samodzielnie

Jeżeli jednak musisz zadbać o transport
udaj się z dzieckiem do najbliższej izby przyjęć bądź SOR

Nie lekceważ nawet najmniejszych
urazów okolicy głowy i twarzoczaszki ze względu na bliskość struktur odpowiedzialnych za mowę, słuch, wzork i oddychanie

Nawet pozorna rana może wargi możę
wymagać zaopatrzenia chrirurga w celu uzyskania jak najlepszego efektu kosmetycznego w przyszłości
 

 

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ

Często zdarza się, żę uraz oraz jego następstw można uniknąć, gdyby wdrożone zostały odpowiednie procedury ochronne. Dlatego tak ważnym jest prowadzenie stałej profilaktyki urazów, która ma na celu uświadomienie rodzicom i opiekunom własciwego postępowania. Najczęstsze przyczyny urazów u dzieci to gry i zabawy oraz wypadki komunikacyjne.


Według aktualnie obowiązującej ustawy
o ruchu drogowym, dzieci do 12-go roku życia lub do 125 cm wzrostu i do 22 kg masy ciała muszą korzystać z fotelików w aucie.

W przypadku sportów
każda dziedzina wymaga obecnie stosowania odpowiedniego zabezpiecznia


PRZYKŁADY DZIEDZIN SPORTOWYCH
I ZALECANYCH ŚRODKÓW OCHRONNYCH

czytaj więcej


PIŁKA NOŻNA, RĘCZNA I KOSZYKÓWKA

 

Obecnie zaleca się ochraniaczy na zęby u wszystkich graczy, zwłaszcza wykonanych ze stali węglowej, a nie powszechnie produkowanych z plastiku, który po urazie może odginać się do wewnątrz jamy ustnej powodując dodatkowe obrażenia.

 

U bramkarzy zaleca się również stosowanie odpowiednich ochraniaczy na głowę


Hokej

 

U wszystkich grających zaleca się stosowanie specjalnych hełmów (ang. cage- like helmet) dedykowanych tej dziedzinie sportowej.

 

Dodatkowo zaleca się stosowanie ochraniaczy na zęby


Sporty walki

 

W tym przypadku stosowanie ochraniaczy na zęby jest obowiązkowe. Obecnie istnieją specjalne ochraniacze z grubszą częścią przednią i dziurkami ułatwiającymi oddychanie.

 

Zalecane jest stosowanie specjalnych hełmów/ masek twarzowych ze specjalnym wyciągiem stabilizującym bródkę


Rower i skuter


Jedne z najcięższych urazów powstają podczas wypadków drogowych gdzie poszkodowanym jest kierowca bądź pasażer roweru/ skutera. Stosowanie kasków powinno być uznawane za obowiązkowe.

Rolki, deskorolka i inne

 

Stosowanie kasków jak do jazdy na rowerze powinno być obowiązkowe. Dodatkowo, opcjonalnie można rozważyć użytkowanie ochraniaczy na zęby.

PAMIĘTAJ!

Twoje dziecko nie musi wykonywać sportu zawodowo, aby doznać urazu zagrażającego jego zdrowiu i życiu


WARTO PRZECZYTAĆ


Złamania dolnego piętra twarzy u dzieci i młodzieży – problematyka i postępowania

Złamania kości twarzoczaszki u dzieci są znacznie rzadziej spotykane niż u dorosłych, szczególnie u pacjentów poniżej 5. r.ż. Odsetek złamań ...
Czytaj więcej

Złamania oczodołu u dzieci – diagnostyka i postępowanie

Złamania oczodołu u dzieci są częstym następstwem urazów środkowej i górnej części twarzoczaszki. Patomechanizm oraz rodzaj złamania zmieniają się wraz ...
Czytaj więcej

 

 

POTRZEBUJESZ POMOCY?


Skontaktuj się z
Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, działającego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie

Zadaj pytanie


OPIEKUN PROJEKTU

Specjalista chirurg szczękowo-twarzowy. Ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej i Kierownik Centrum Wad Twarzoczaszki w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, którą ukończył w 1998 roku. Swoje zainteresowania rozwijał w zagraniczych placówkach naukowych, z sukcesem wdrażając najlepsze rozwiązania z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej, czaszkowo twarzowej i ortognatycznej w swojej praktyce lekarskiej. Obronił doktorat na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi pt „Ocena wyników leczenia hipoplazji szczęki za pomocą dystraktów podniebiowych
dr n. med. Krzysztof Dowgierd